CQ Trainer - voor Coaching, Training en Advies
CQ trainer - Jeroen Jansen

Voor het realiseren van een effectieve samenwerking, maakt CQtrainer 50 jaar wetenschap praktisch toepasbaar. Hierdoor zijn geen lange studies meer nodig en krijg je toch snel resultaat. Kennis wordt pas waardevol wanneer je als professional je praktijk ermee kan verbeteren. Er gaat een wereld voor je open!
Stacks Image 95
Stacks Image 16

Wie kent het niet: je investeert in mensen en er komt maar niet uit wat je wil. Hoe je je best ook doet. De oorzaak is vaak: culturele ruis. Niet alleen organisaties die met mensen van verschillende nationaliteiten samenwerken worstelen hiermee, maar ook afdelingen onderling. Culturele ruis ontstaat als de partij aan de andere kant van de tafel iets heel anders ‘normaal’ vindt dan jij.


Door culturele ruis gaat bij organisaties en bedrijven, maar ook maatschappelijke dienstverlening veel tijd en energie verloren. De professionele standaard kan niet worden gehaald. En dat terwijl culturele diversiteit binnen teams ook voor een enorme impuls kan zorgen. Belangrijk daarvoor is vooral begrip voor elkaars vertrekpunt: voor waarom we dingen doen, zoals we ze doen. Als CQ Trainer help ik bedrijven en organisaties culturele verschillen te herkennen, zodat deze niet langer een barricade zijn, maar een verrijking. Een kans om echt verschil te maken.

Its not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent one. Its the one that is most adaptable to change.
Charles Darwin

Herken je uitspraken als:

  • "Ze lijken me maar niet te snappen. En ik ben zo duidelijk geweest."
  • "Hij doet maar niet wat ik van hem vraag."
  • "Daar valt niet mee te praten. Die is altijd meteen beledigd."
  • "Dat hij niet snapt dat hij in die kleding niet kan aankomen op zijn werk."
  • "En waarom kijkt ze me eigenlijk nooit aan als ik tegen haar praat?"
  • "Het is iedere keer hetzelfde: ze zeggen 'ja', maar ze doen 'nee'."

Grote kans dat je last hebt van CULTURELE RUIS.

Cultuurverschillen


Heb je in je werk met verschillende culturen te maken als klanten, werknemers, cliënten of leerlingen? Dan merk je wellicht dat die verschillen behoorlijk wat misverstanden kunnen veroorzaken. Binnen die interculturele relatie ben je niet meer zo effectief als professional als je gewend was. Wanneer je als leidinggevende de bedrijfsbelangen niet kan overbrengen op jouw medewerkers of een docent zelfs niet de leerling kan laten leren, dan kan je niet je werk doen. Dit gaat veel tijd en geld kosten zonder dat het echt een gewenst resultaat boekt.


Conflict


Cultuur doet iets tussen mensen en is relatief aan de situatie. Binnen de relatie kan behoorlijk wat misverstand, frustratie of zelfs conflict ontstaan. Je hebt beiden het idee dat je elkaar niet begrijpt maar weet niet hoe je dat kan oplossen. Frustratie kan van kwaad tot erger leiden. Dergelijke misverstanden kunnen leiden tot vermijding, uitsluiting, discriminatie of soms zelfs radicalisering.


Cross cultural relations need social engineering. Good intentions are not good enough.
CQtrainer

Professioneel resultaat


Bespeur je nadelige effecten van cultuurverschillen als professional doordat resultaten niet worden geboekt, samenwerkingen moeizaam verlopen en mensen iets anders doen dan gevraagd wordt? Dan is het als professional aan jou om er iets aan te doen. Het is je werk tenslotte waarbij je betaald wordt resultaat te boeken.

Praktische oplossing op maat

Laat mij je helpen de cultuur verschillen zichtbaar te maken en op te lossen. Bel of mail me voor een kosteloze kennismaking. Ik kan het essentiële maatwerk leveren die jullie het vermogen geeft om effectief met cultuur verschillen om te gaan.


SPEAK A LANGUAGE AND YOU CAN TALK BUSINESS GLOBALLY.

LEARN TO READ CULTURES AND YOU CAN TURN IT INTO A SUCCESS.