CQ Trainer - voor Coaching, Training en Advies
CQ trainer - Jeroen Jansen

Stacks Image 16

Wie kent het niet: je bent oprecht geïnteresseerd in mensen, waar ter wereld ze ook vandaan komen. Maar hoe hard je ook je best doet, het lukt maar niet om door te dringen. De oorzaak is vaak: culturele ruis. Niet alleen bedrijven en professionals die met mensen van verschillende nationaliteiten samenwerken worstelen hiermee, maar ook afdelingen onderling. Culturele ruis ontstaat als de partij aan de andere kant van de tafel iets heel anders ‘normaal’ vindt dan jij.


Door culturele ruis gaat in het werk veel tijd en energie verloren. Dit kost geld en levert alleen maar frustratie. De professionele doelen worden niet gehaald. En dat terwijl culturele diversiteit binnen teams ook voor een enorme impuls kan zorgen. Belangrijk daarvoor is vooral begrip voor elkaars vertrekpunt: voor waarom we dingen doen, zoals we ze doen. Als CQ Trainer help ik bedrijven en organisaties culturele verschillen te herkennen, zodat deze niet langer een barricade zijn, maar een verrijking. Een kans om echt verschil te maken.

Its not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent one. Its the one that is most adaptable to change.
Charles Darwin

Herken je uitspraken als:

  • "Ze lijken me maar niet te snappen. En ik ben zo duidelijk geweest."
  • "Hij doet maar niet wat ik van hem vraag."
  • "Daar valt niet mee te praten. Die is altijd meteen beledigd."
  • "Dat hij niet snapt dat hij in die kleding niet kan aankomen op zijn werk."
  • "En waarom kijkt ze me eigenlijk nooit aan als ik tegen haar praat?"
  • "Het is iedere keer hetzelfde: ze zeggen 'ja', maar ze doen 'nee'."

Grote kans dat je last hebt van CULTURELE RUIS.

Cultuurverschillen


Heb je in je werk met verschillende culturen te maken als klanten, werknemers, cliënten of leerlingen? Dan merk je wellicht dat die verschillen behoorlijk wat misverstanden kunnen veroorzaken. Binnen die interculturele relatie ben je niet meer zo effectief als professional als je gewend was. Wanneer je als leidinggevende de bedrijfsbelangen niet kan overbrengen op jouw medewerkers of een docent zelfs niet de leerling kan laten leren, dan kan je niet je werk doen. Dit gaat veel tijd en geld kosten zonder dat het echt een gewenst resultaat boekt.

50 jaar wetenschap wordt praktisch toepasbaar met CQtrainer. Er gaat een wereld voor je open!
Stacks Image 95

SPEAK A LANGUAGE AND YOU CAN TALK BUSINESS GLOBALLY.

LEARN TO READ CULTURES AND YOU CAN TURN IT INTO A SUCCESS.