CQ Trainer - Interculturele Bedrijfscoach
CQ trainer - Jeroen Jansen

NIEUW!: CQ tools in ontwikkeling om de motivatie, invloed en normverschillen meetbaar in kaart te brengen. Meteen wordt duidelijk waar winst valt te behalen. 50 jaar wetenschap zo onder handbereik voor een betere samenwerking, relatie en performance.
Stacks Image 95
Stacks Image 16

Wie kent het niet: je investeert in mensen en er komt maar niet uit wat je wil. Hoe je je best ook doet. De oorzaak is vaak: culturele ruis. Niet alleen organisaties die met mensen van verschillende nationaliteiten samenwerken worstelen hiermee, maar ook afdelingen onderling. Culturele ruis ontstaat als de partij aan de andere kant van de tafel iets heel anders ‘normaal’ vindt dan jij.


Door culturele ruis gaat bij organisaties en bedrijven, maar ook maatschappelijke dienstverlening veel tijd en energie verloren. En dat terwijl culturele diversiteit binnen teams ook voor een enorme impuls kan zorgen. Belangrijk daarvoor is vooral begrip voor elkaars vertrekpunt: voor waarom we dingen doen, zoals we ze doen. Als CQ Trainer help ik bedrijven en organisaties culturele verschillen te herkennen, zodat deze niet langer een barricade zijn, maar een verrijking. Een kans om echt verschil te maken.

Its not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent one. Its the one that is most adaptable to change.
Charles Darwin

Herken je uitspraken als:

  • "Ze lijken me maar niet te snappen. En ik ben zo duidelijk geweest."
  • "Hij doet maar niet wat ik van hem vraag."
  • "Daar valt niet mee te praten. Die is altijd meteen beledigd."
  • "Dat hij niet snapt dat hij in die kleding niet kan aankomen op zijn werk."
  • "En waarom kijkt ze me eigenlijk nooit aan als ik tegen haar praat?"
  • "Het is iedere keer hetzelfde: ze zeggen 'ja', maar ze doen 'nee'."

Grote kans dat je last hebt van CULTURELE RUIS.

Cultuurverschillen


Heb je in je werk met verschillende culturen te maken als klanten, werknemers, cliënten of leerlingen? Dan merk je wellicht dat die verschillen behoorlijk wat misverstanden kunnen veroorzaken. Binnen die interculturele relatie ben je niet meer zo effectief als professional als je gewend was. Wanneer je als leidinggevende de bedrijfsbelangen niet kan overbrengen op jouw medewerkers of een docent zelfs niet de leerling kan laten leren, dan kan je niet je werk doen. Dit gaat veel tijd en geld kosten zonder dat het echt een gewenst resultaat boekt.


Conflict


Cultuur doet iets tussen mensen en is relatief aan de situatie. Binnen de relatie kan behoorlijk wat misverstand, frustratie of zelfs conflict ontstaan. Je hebt beiden het idee dat je elkaar niet begrijpt maar weet niet hoe je dat kan oplossen. Frustratie kan van kwaad tot erger leiden. Dergelijke misverstanden kunnen leiden tot vermijding, uitsluiting, discriminatie of soms zelfs radicalisering. De clou is dat je dit interculturele conflict alleen gaat oplossen door eigen overtuigingen even los te laten. Dit is iets wat je kan leren. Maatwerk is noodzakelijk om resultaat te kunnen boeken. Het conflict ontstaat tussen ieders opvattingen en overtuigingen, niet tussen de mens die we zijn. Want mens zijn we allemaal, waarbij cultuur ons verbindt en maar ook ons verdeelt. CQtrainer biedt dit professionele maatwerk afgestemd op jullie praktijk. Wanneer je dat niet doet blijft het conflict namelijk gewoon bestaan onder de oppervlakte.


Professioneel resultaat


Bespeur je nadelige effecten van cultuurverschillen als professional doordat resultaten niet worden geboekt, samenwerkingen moeizaam verlopen en mensen iets anders doen dan gevraagd wordt? Dan is het als professional aan jou om er iets aan te doen. Het is je werk tenslotte waarbij je betaald wordt resultaat te boeken.

Praktische oplossing op maat

Laat mij je helpen de cultuur verschillen zichtbaar te maken en op te lossen. Bel of mail me voor een kosteloze kennismaking. Ik kan het essentiële maatwerk leveren die jullie het vermogen geeft om effectief met cultuur verschillen om te gaan.


SPEAK A LANGUAGE AND YOU CAN TALK BUSINESS GLOBALLY.

LEARN TO READ CULTURES AND YOU CAN TURN IT INTO A SUCCESS.

Stacks Image 36
Personal Development (online)

De unieke benadering van CQ coaching zit hem in het contrast wat wordt geschetst tussen je eigen ervaringen en de opvattingen van je sociale omgeving. Je gedraagt je namelijk anders thuis, dan op je werk of met vrienden. In die omgeving worden haast automatisch patronen in werkeing gezet. Doorbreek patronen en gewoontes. Kom los van opvattingen en overtuigingen van anderen en/of jezelf. Maak groei mogelijk. Tijdelijk met hoge korting voor online coaching.