Trainer voor culturele intelligentie
CQ trainer - Jeroen Jansen

Stacks Image 20
Stacks Image 22
Stacks Image 24

Zeg maar Jeroen


Ik ben een trotse vader van een scherpzinnige dochter en een pionierende zoon. Een geboren Brabander, die het heerlijk vindt om soms weer even als een kind te ontdekken. Mijn vader was degene die me al jong van andere culturen liet proeven. Door zijn reisverhalen, zijn internationale muzieksmaak en de uitbundige feesten die hij met mijn moeder organiseerde met allerlei culturele thema’s. Daarbij ontmoette ik van kleins af aan internationale zakenrelaties met ieders hun eigen kijk op het leven. Mijn grote 'wanderlust' moet daaruit geboren zijn. Er valt zoveel te ontdekken en er valt altijd wat te leren. Een leven zonder muziek kan ik me niet voorstellen. Door mijn werkervaringen groeide ik uit tot een sensitieve en analytische cultuur-wizzkid die niets mooier vindt dan groepen mensen in beweging zetten. Niet gedreven door nieuwe protocollen of visiedocumenten, maar door een intrinsieke motivatie in ieder zelf.

Stacks Image 33

Mijn cultuurkennis inzetten voor bedrijven & organisaties


In de ruim twintig jaar dat ik werkte bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) had ik contact met mensen van allerlei culturen. Zo ontdekte ik hoe groot de invloed is van de cultuur waarin je opgroeit op de manier waarop je de wereld ziet en benaderd. Zelf van waaruit interculturele conflicten ontstaan. Het zorgt in tal van situaties voor culturele ruis. Niet alleen in vluchtelingenopvangcentra. Ook in het dagelijkse leven. En dus ook op ons werk. Zeker in een tijd van groeiende globalisatie.


Bij organisaties en bedrijven kan culturele ruis ervoor zorgen dat knap doordachte plannen onverwachte wendingen nemen of zelfs helemaal niet van de grond komen. Bovendien zorgt het voor veel frustratie. Vaak begrijpt niemand namelijk waar het precies mis gaat. Zo gaat veel tijd en energie verloren. En dat terwijl ik heb gezien dat culturele diversiteit binnen teams ook voor vitaliteit kan zorgen. Dat was voor mij de reden om eens te kijken hoe ik mijn ervaring met het werken van mensen uit allerlei culturen kan inzetten om de samenwerking in het bedrijfsleven en maatschappelijke ondernemen te stroomlijnen. Zowel binnen teams als in het contact met cliënten, leerlingen, klanten, statushouders en professionele relaties.

Dat regelen we even!

Als trainer leerde ik dat de grootste valkuil ontstaat wanneer (praktische) oplossingen worden gecreëerd voor de asielzoekers, dan wel statushouders, die meer verband houden met de wens van aanbieder dan die met de intrinsieke motivatie van de doelgroep zelf. Zo van "dat regelen we even". Op de lange termijn blijkt het gewoon dood te bloeden en kun je weer opnieuw beginnen. Puur omdat je eigenlijk niet goed begrijpt wat de doelgroep nodig heeft. Gelukkig kan CQtrainer je dat leren.

Stacks Image 51

Lezingen, workshops en trainingen


Om te werken aan de bewustwording van culturele ruis geef ik lezingen en workshops over culturele intelligentie. Voor bedrijven en organisaties die hun culturele intelligentie structureel willen verbeteren kan ik ook een traject op maat opstellen. Ik zorg voor begrip door met mensen in gesprek te gaan en ze intrinsiek te motiveren. Het zijn immers de mensen die een verandering teweeg moeten brengen, niet een visiedocument of een nieuwe procesbeschrijving. Zo los ik interculturele knelpunten op en leer ik organisaties en bedrijven de diversiteit in hun teams optimaal te benutten. Niets is mooier dan mensen, hele teams zelfs, zo weer te zien groeien en leren van elkaar. Een nieuwe horizon zal zichtbaar worden.


In het verleden deed ik al onderzoek naar het ontstaan van misverstanden in communicatie tussen mensen met verschillende culturele achtergronden in het Verenigd Koninkrijk, Polen, Noorwegen en Nederland. Daarnaast gaf ik presentaties, trainingen, train-de-trainersessies en workshops op intercultureel vlak in Nederland, Polen, Malta en Kroatië.

Stacks Image 45
Vanuit het Arabisch word ik ervaren als fatsoenlijk, goed gemanierd, bescheiden, open minded, geleerd, lief, humoristisch.

Evaluatie-beoorderling deelnemers Meerdaagse training Office for Foreigners Poland: 5,62 / 5,71 op een 6 puntsschaal (35p.)

Evaluatie-beoordeling vergunninghouders op mijn KNS-Training: 4,88-4,96 op een 5 puntsschaal (102p.)