CQ producten
CQ trainer - Jeroen Jansen

Ik train & coach professionals in het vermogen met cultuurverschillen om te gaan. Samen werken we aan je vermogen als bedrijf, organisatie & professional om met het ‘vreemde’ om te gaan, zonder vertrouwen of controle te verliezen. Er zal een wereld voor je open gaan en je mindset groeit.


Dit is altijd maatwerk omdat cultuur relatief is aan de situatie waarin mensen zich verenigen. Juist omdat je vanuit die culturele samenhang je eigen problemen ook in stand houdt vanuit de afhankelijkheid aan je gewoontes.


Je kunt je afvragen: ervaart iemand uit een totaal andere bevolking aan de andere kant van de wereld ook ditzelfde probleem? Is het antwoord nee, dan heb je met een cultureel probleem te maken. Onderschat dan niet je eigen aandeel in het stand houden van die situatie.


Ik illustreer hieronder de toepassing van CQ. Daarna vermeld ik een aantal voorbeelden die mogelijk zijn.

The truth we believe to see merely depends on what we are looking for.
Jeroen Jansen
Stacks Image 3

Toelichting CQ bekwaamheden:

 • Bewustwording + Zien & doen [CQ1] Focus op: Motivatie, drijfveer & opvattingen
 • Bewustwording + Denken & doen [CQ2] Focus op: Kennis cultuur algemeen & context-specifiek, incl. CQ evidence-based
 • Sturing & uitvoering + Denken & doen [CQ3] Focus op: Strategie en SMART planning
 • Sturing & uitvoering + Zien & doen [CQ4] Focus op: Uitvoering, reflectie en bijsturen
Stacks Image 120

Introductie in CQ

 • Wat is CQ?
 • En wat maakt het zo relatief en praktisch?
 • Korte interactieve presentatie van 45 minuten.
Stacks Image 150

Discriminatie bespreekbaar maken

 • Menselijke functie van vooroordelen
 • Welke vooroordelen leven er op de werkvloer?
 • Hoe ga je hier als professional & bedrijf mee om?
 • 3 dagdelen over minimaal 2 dagen verspreid
Stacks Image 144

Omgaan met cultuurverschillen en conflicten in het onderwijs

 • Wat is je drijfveer als professional
 • Welke cultuurverschillen leven er in jullie praktijk
 • Met welke sociale dynamiek krijg je te maken (integratiemodel)
 • Hoe handel je bij conflicten en radicalisering
 • Training meerdaags samen met coaching
Stacks Image 118

CQ voor inburgering & sociale effectiviteit

 • Hoe krijg je nieuwkomers in beweging en zelfverantwoordelijk,
 • Wat doen cultuurverschillen en hoe spoor je de intrinsieke motivatie aan,
 • Hoe borg je de interculturele ervaring als professional?
 • Hoe benut je de leerervaring in de uitvoering,
 • Meerdaagse training
Stacks Image 101

Consult

 • Volledig maatwerk,
 • CQ toegepast op het vraagstuk naar keuze,
 • Dit kan gaan om learning & development zijn, samenwerking & performance, team of strategische ontwikkeling,
 • In overleg
Stacks Image 105

Coaching

 • CQ 1-4,
 • Persoonlijke of team coaching,
 • Maatwerk gericht op leerproces
 • 4 tot 8 sessies / jaar.

Laat mij je helpen de cultuur verschillen zichtbaar te maken en op te lossen. Bel of mail me voor een kosteloze kennismaking. Ik kan het essentiële maatwerk leveren die jullie het vermogen geeft om effectief met cultuur verschillen om te gaan

.